Rhodos 2007


post@gerbenarts.nl


Surprise

Wanneer: zaterdag 06 december 2008
Tijd:         20:30 t/m 04:00
Wie:         Gerard A, Desiré A, Leo V, Merijn de L, Ruud S, Jeroen S, Wies de B, Gerben A,
                Anne-Mare K, Stacey B, Lisette S, Rob K, Tom de B, Priscilla A en Joyce B.
Weer:       overdag 7 graden, 's nachts 2 graden met af en toe regen.

Elk jaar is er een heerlijk avondje, het avondje aan de 2e Dwarsweg 22. Ook dit jaar was de opkomst met surprise weer groot, helaas deed niet iedereen mee, maar hoe meer zielen des te meer vreugd, en dat is dan ook weer bewezen. De groentjes van dit jaar waren de kikker van Ruud en Stacey. En dan nu een klein overzicht van wat er die avond gebeurde. Om 21:00 starte we met de eerste surprise.

- Jeroen S. had voor Tom de B. een koelkast gemaakt
  met daarin als cadeautjes Gulden Draak bier, chocoladeletters van zijn achternaam, 2 Hertog Jan matjes
- Gerard A. had voor Jeroen S. een grote bierfles gemaakt,
  met daarin 3 autotjes, shampoo, chocoletter
- Gerben A. had voor Anne-Mare K. een Theo Janssen Pinjata gemaakt,
  met daarin cadeautjes een NEC shawl, NEC muts en chocoladeletters N E C
- Lisette S. had voor Gerben A. een kasteel gemaakt,
  met als cadeautjes, een massageding, massage-olie, tabak voor de waterpijp, pepernoten en chocolademunten
- Gerben A. had voor Ruud S. een extratje gegeven,
  namelijk een megakikker met geel met rode ballen zwembroek + gedicht
- Tom de B. had voor Ruud S. een LP-klok gemaakt,
  en had een lichtgevende vaas en port gekocht.
- Anne-Mare K. had voor Stacey B. een pc-muis gemaakt,
  en had een set voor de Nintendo DS gekocht, 2 cd's samengesteld en pepernoten gekocht die ze niet lust.
- Rob K. had voor Gerard A. een krat Hertog Jan bier gemaakt,
  met bier erin en een 6-pack Hertog Jan Grand Prestige
- Stacey B. had voor Lisette S. een oven gemaakt,
  met als cadeautjes een gevulde theedoos, kopjes en schoteltjes, theepot met kopje eronder
- Ruud S. had voor Joyce B. het grote boek van Sinterklaas / Joyce Beelen gemaakt,
  met daarin als cadeautjes een magnetronkookboek,
- Desiré A. had voor Rob K. een wiegje gemaakt,
  met daarin een mini Küppers, verder kreeg Rob een cocktailboek, handboeien, bier met een laarsje als glas,
- Joyce B. had voor Desiré A. een eiland gemaakt,
  de horzin was het cadeautje wat 2 schilderijtjes waren en er lag nog een lyuxe chocoletter begraven in het eiland.
- Verder kreeg Desiré nog van Gerard een kaarsenset.

Iets over 12'en was het laatste cadeautje uitgepakt. Nu was het tijd om de avond een gezellig einde te geven. Naar mijn inziens is dat aardig gelukt met de waterpijp. Merijn vond het echt gezellig, net zoals zijn oogjes die weer langzaam aan steeds dichter gingen zitten. Verder hebben we met de waterpijp een nieuwe smaak geprobeerd, ik wist niet dat je een vissersman zijn vriend in een waterpijp kon stoppen, maar het geeft in ieder geval wel een verfrissende smaak die mint tabak. Verder zijn er weer surprises op het vuur gemieterd en daarom zijn ze ook verpieterd. Helaas regende het ook dus het kampvuur werd niet door gezet.

klik hier voor de foto's.
En dan nu de gedichtjes:

Van Gerben voor Ruud als extratje.

Beste Ruud,

Jij wordt dit jaar extra verwent,
En ja dat is door een vent!
Sommige dingen gaan nooit verloren,
Dat krijg je dan ook nog jaren lang te horen.
Verstand komt met de jaren,
Misschien moet jij dan nog maar een paar keer verjaren.
Met de vrienden ging ja naar brouwerij De Hemel,
Daar was een hoop geouwehoer en gezemel.
Je begon een onderwerp over een kikker,
Dat gaf tijden later nog steeds geflikker.
Is je zwembroek nat, stop hem in de magnetron,
3 minuten wachten en hij is te klein geworden en krom.
Ruud heeft daar wel een oplossing voor gevonden,
Pak een kikker en Ruud heeft daar de te kleine zwembroek omgebonden.
De kikker vond de zwembroek lekker zacht,
En kreeg spontaan heel veel superkracht.
De kikker ging vliegen met zijn gele zwembroek met rode bollen.
Ruud meent dit serieus zonder erover te dollen.
Dus iedereen kijk voortaan maar goed uit,
Want wie weet zie je een kikker voorbij vliegen van noord naar zuid.

Groetjes Sint en zijn pieten


van Gerben voor Anne-Mare

Kinderen:

Naam: Lief: Stout: Opmerkingen
Joyce Beelen 6 6 Een lief ettertje!
Gerben Arts 10 1 Perfect, niets op aan te merken, liefste van allemaal!
Leo Vermeer 8 4 Zacht, vriendelijk een echte goedzak
Priscilla Arts 4 8 Volwassenheid is ver te zoeken ondanks eigen huis
Rob Küppers 6 6 Hij doet ook maar wat, duistere kant
Desiré Arts-Nas 6 6 Ze zou willen dat ze mee in de zak mocht
Gerard Arts 6 6 Tja, die moet maar mee naar Spanje denk ik
Jeroen Scholten 4 4 Die jonge gaat echt de verkeerde kant uit
Anne-Mare Kuppeveld 10 10 Daar kun je een boek vol over schrijven!!!
Merijn de Lange 4 4 Moet volgend jaar ook maar mee doen met surprise!
Tom de Beijer 6 6 Wil nog wel een streken hebben
Wies de Beijer 8 8 Is niet om zonder handschoenen aan te pakken
Ruud Simons 6 4 Wordt al aardig volwassen
Stacey Bozelie 8 6 Weinig informatie over te vinden.
Lisette S. 8 4 Braaf meisje


1. Inleiding
Als Anne-Mare stuurt, een SMS, dan blijft iedereen bij de les.
Een spatie kent ze niet, maar dan lees de ontvanger extra goed wat die ziet.
De Sint vind de sms-stijl van Anne-Mare niet fijn,zijn ogen doen ervan pijn.
Maar de Sint zijn wraak is zoet, dus lees de komende bladzijdes van dit gedicht zonder spatie maar goed.

2. SMS’en
Jekomternietzogemakkelijkvanaf, deSintneemtduswraakenmaakthetnietmeteenkantjeaf.
Eenboekheefthijvolgeschreven, ditkunjelezenjeheleleven.
Zijnbestepietenheefthijopjouwgezet, ennuishetuitmetdepret.
Sms’enzoalsjijleerikjenuwelaf, wantalsjejouwsmsjeszietzijnzenogalmaf.

3. De week
Maandagbegintdelesopschoolmeteenlach.
Dedagvandemaan,dankomtze’savondshetliefstzovroegmogelijkindekroegdemeesteraan.
MetNadineaandetap, drinktzelekkerbiermaargeensap.
Dinsdagweernaarschool, om’savondstetrainenmetschietenopgoal.
Metspierpijnindeautonaarhuis, endanzitjedaarweervertrouwdopdebankthuis
Woensdagdedagvangehakt,heeftzeeentoetsdaniszehiervoorgezakt.
Eenjaartjelangerdoenoverjeopleidingklinktnietpluis, maardeSintkanernogwel5aanwijzendiehierzitteninhuis.
BijvoorbeeldTom,Ruud,GerbenenJeroen, diekondenhetooknietbinnendegesteldetijddoen.
Nietsomjevoorteschamen,endegoedheiligmankanditbeamen.
Donderdagnetzoalsdinsdag, hetweekendnaderdendanhangjehembuitendevlag.
Eerstnogevenstappenindestad, ofblijfjetochthuisenkijkjeoptveendebat?
Vrijdaghetweekendisdaar, jijgaatervoorenjebentklaar.
Metbeleideendrankje, envandebarmannabetaleneendankje.
Zaterdagisvoorjouwrust, wantjehebtdeheleweekalgenoegbierinhetcafegelust.
Lekkerluienrustigopjekamer, tenzijjeonderbuurvrouwweerraargaatdoen, misschiendevolgendekeerwelmeteenhamer.
Zondagmoetjeophetveldstaan, enertegenaangaan.
‘savondskijkjestudiosportengajeetenbijfamilieenkrijgjeietslekkersopjebord.

4. Siol
VoetballendoetAnne-MarebijSiol,daarheeftzedanookveellol.
Daarnametdemeidenonderdedouche, heetertoevallignietiemandinhetteamLoes?
Pietgluurtdanstiekemevennaarbinnen, maarhijzietalleendehoofdenendantotdekinnen.
DeSintvraagtzichafwaaromvoetbaljeinKatwijk, gatochvoetballenbijNECdanwordtjemisschiennogrijk.
Deballenvliegenomjullieoren, kunnenjulliejecoachtijdensderustwelhoren?
Luistereensbeternaarzijnraadenzetzijnwoordenomineendaad.
Anne-Mareheeftdatlaatstgedaan, scoordeeengoalmethaarhakjeertegenaan.
Kampioenwordenjullienogniet, maardatdeertniemandzelfsnietzwartepiet.
Inhetoranjeenzwartspelenjulliemet11speelstersapart.
Vrouwenenvoetbaldatkantochnietsamen, laatdatsupportersRuudenJeroenmaarbeamen.

5. Liefde
Ditstukgaatoverjeeventueletoekomstigevriend,misschienishetnietvooralleorenverdient.
Dusbedenkgoedofjejeliefdeslevenmetdekinderenindezekamerdelenmoet!
Datjemagjehelemaalzelfbepalen,wiljevragenvanandeenopjenekhalen?
Anne-mareisnoglangnietverloofd, maarerspooktweleenjongendoorhaarhoofd.
DroompietgluurtinAnne-Marehaardromen, enzietdenaamSimonvoorbijkomen.
HopelijkishetdewarevooronzeAn, wanteenOne-Night-Standhoudtzenietzovan.
Zijnvriendenmoetenvanhemweleensuithuis, maardatvindAnne-Marenietaltijdpluis.
Samenopdebankmeteenbiertjeindehand, lijkenzewelgetrouwd,isditnieteenbeetjeriskant?
HetisSimonomheteven, wilhijwelmetAnne-Mareverderleven?
Metdeliefdekomthetwelgoed, endanmaakthetnietuithoelangjeeroverdoet.

6. Blond
Anne-Marehaarvormenzijnrond,tevensiszeookblond.
Zevaltweleensraaruitdehoek,datiswelgrappigzoeenrarepannekoek.
Moppenoverhaarvertellenzijnergenoeg,daarkunjewelmeerdereavondenmeevullenindekroeg.
MetdesurprisevorigjaarzagdeSintietsraars.
Jemaaktevanjehaareenbaard,netzoalsdievandeSintenmijnpaardzijnstaart.
SinterklaaskomtaanmetdebootinCuijk.
Ophetpleinmogenkinderenbijhemopschootkomenzitten.
Anne-Marekomteraanengaatbijdegoedheiligmanopschootzitten.
Sintdenktbijzijneigendaargaikeseenspelletjemeedoen.
Anne-Marestemtermeeinenhijzegt:iksteljoueenvraagenalsjehetantwoordnietweetmoetjevoormeeenliedjezingen.
Daarnasteljijmijeenvraagenalsikhetantwoordnietweetkrijgjevanmijeencadeautje.
ZogezegdzogedaanenSintvroegaanAnne-Mare:
WatisdeafstandtussenCuijkenMadrid?
WaaropdeblondeAnne-MareSinterklaascapoentjebeginttezingen.
(zing het liedje)
Numagjemijeenvraagstellen,grinnikteSinterklaas.Anne-Maredenktevennaenvraagt:
watgaatmetvierbenendebergopenkomtmetdriebenennaarbeneden?
EenbeetjeverrastdoordebizarrevraagbegintSinterklaasnatedenken.
Naeenminuutoftienroepthijzijnmoppenpietenlegthemdevraagvooromzoalseenrazendetebedenkenwatsomseenvier,
somsdrie-enigwezendanwelfenomeenis.
EenbeetjegeirriteerdwenddeSinterklaaszichtotdeinmiddelsslapendeAnne-Mare
(naruimtweeeneenhalfuurdenken)enoverhandigdehaareencadeautje.
Anne-Marenamhetinontvangst,draaidezichomenslieprustigweerverder.
Sinterklaaskonhetnietmeeraan,maaktehaarwakkerenvroeg:
Sorryhoormaarikwileigenlijktochwelwetenwatmetvierbenendebergopgaatenmetdriebenenbenedenkomt?
WaaropdeblondeAnne-Marehoorwiekloptdaarkinderenbeginttezingen.(zing het liedje)

7. Bier
Anne-Maredrinktgraagbier,
datdoetzemetvriendenendanmetveelplezier.
Eenbiertjeof10voorminderdoetzehetniet,
deSintweetnietwathijziet.
EenvrouwmetbiervinddeSintongepast,
daaromishijgisteralnaarSpanjeverkast.
Anne-Maredrinktgewoondoor,
Datvindzeienanderennieterghoor.

8. NEC
GaatAnne-MarenaarNEC,
dangaatzesamenmetMaud,Stacey,JoyceofGerbenmee.
Anne-MareisdegrootstevrouwelijkNEC-fandieikken.
AlmotAnne-Marekrupenopblotevoetengaon,
Anne-MarewilhaarhelelevenSintStevenheureslaon.
Anne-Mareisnetzoalseenrat,degodganzedagindeoudstestad.
Opschool,thuis,winkelofkroeg,zegzegttegenNijmegennooitdoeg.

DaaraandeboordenvandeWaalligtdeoudeKeizerstad,
WaarAnne-MaredoordeeeuwenheendetaaldesKeizersnooitvergat.
DietaalvanvechtenvoorhetdoelkregenAnne-Marevanhenmee,
methetjuistbeleid,houdtAnne-MarehaarhoofdweerkoelzingtzevoorN.E.C.
WeertrektAnne-Maretenstrijdevooronsrood,zwartengroen,
vechtentenalletijdewordtN.E.C.kampioen!

KomAnne-Mare,houdekleurenhoogvanGoffert,vanclubenstad!
Blijfvechten,hou'tdoelin'toogalzithetsomsnietglad!
Anne-MarebrengtNijmegensteedshogeropzeis'taandestadverplicht!
Anne-MareneemtN.E.C.meenaardetopdestrijdhieropgericht.
WeertrektAnne-Maretenstrijdevooronsrood,zwartengroen,
vechtentenalletijdewordtN.E.C.kampioen!

EnAnne-Marevaltdestrijdnietaltijdmee,verliesdantochnooitdemoed!
HouhoogdenaamvanN.E.C.invoorentegenspoed!
LaatsteedsweerweteninhetlandwaarN.E.C.behoort,
Anne-Maredenktsteedsaandesportievekantzowelindaadalswoord.
WeertrektAnne-Maretenstrijdevooronsrood,zwartengroen,
vechtentenalletijdewordtN.E.C.kampioen!

9. Geel-Zwart
VanzwartengeelkijktAnne-Marescheel.
Aandiekleurenhebjijeenhekel,
inNederlandzijnhetdekleurenophetnummerbordvaneenvehicle.
Tegenaldezekleurenwiljetegenaanschoppen,metjouwvaltdanechtniettefocken.
Fietstasisdevijand,hetliefsthakjezeindemand.
TheoJanssenmagdangeenvitessenaarmeerzijn,
alsjehemzouzienmaaktejehemklein.
DeSinthoudnietvanditgeweld,maarheefttochevenmetTheogebeld.
Meteensmoesloktehijhemhierheen,
en2zwartepietenpaktehemiederebijeenbeen.
NECpietpakteeentouwenknooptedievetzakopheelgauw.
Sintwiljeeenmaligaanbodgeven,jemagdikkeTheoberovenvanzijnleven.
Hakhemindepan,enzowordtjeeenvreesvoorelkeFaillitesfan.
Zoalsikalzeihaatjezwartengeel,duslaatvandezeArneppernietsheel.
DeSintzaljebelonenmeteencadeautjevanrood,groenenzwart,
Wathetbestepastbijjouwhart.

10. Slot
Sint hoopt dit is een wijze les, type voortaan met spaties in een sms.
Anders kom ik volgend jaar weer in het land, en gooien mijn pieten je in de zak zonder kant.
Verder ben je een hele lieve meid, en volgens de Sint heb je van je daden dan ook spijt.
Voor het bewijs stuurde ik net een piet, dus zing maar braaf voor iedereen een lied.
(zing het liedje zie ginds komt de stoomboot)
Anne-Mare het gaat je goed, blijf ook volgend jaar lief en zoet.

De laatste tips voor je pakje,
- kijk onder de auto, maar pas op voor het slakje,
- kijk onder de koelkast voor een zakje,
- en ros er op los.

Groetjes Sint en
Gluurpiet, sorrypiet, hoofdpiet, blindepiet, stillepiet, NECpiet, Nijmegenpiet, Genneppiet, knutselpiet, nietpiet, dikkepiet, vrouwelijkepiet, mannelijkepiet, dovepiet, geilepiet, Simonpiet, kierepiet, strakkepiet, ballonnenpiet, autopiet, wegwijspiet, muziekpiet, potigepiet, pietin, grote piet, piet, pieter, zwartepiet, lerarenpiet, studentpiet, spelletjespiet, timmerpiet, cdpiet, Mcpiet, snackpiet, noobpiet, prostitupiet, belpiet, regelpiet, bloemenpiet, cadeaupiet, schrijfppiet, typepiet, hulppiet, kookpiet, surprisepiet, snellepiet, tragepiet, bibberpiet, vakantiepiet, mopperpiet, bakpiet, bierpiet, nattepiet, groenepiet, bleekpiet, laboratoriumpiet, accountantpiet, psychiaterpiet, bijnapiet, trompetpiet, huispiet, praatpiet, reservepiet, computerpiet, valsepiet, Cuijkpiet, minipiet, profpiet, kleurpiet, hoogtepiet, vliegpiet, bingopiet, bootpiet, kapiteinpiet, luiepiet, verslagpiet, feestpiet, tijdpiet, heuzepiet, vergeetpiet, saaiepiet, schoorsteenpiet, slaappiet, ontbijtpiet, fluisterpiet, zeurpiet, dubbelepiet, mijnpiet, jouwpiet, Sint zijn piet, nieuwepiet, leerlingpiet, studentpiet, babypiet, peuterpiet, adolecentpiet, dakpiet, paardpiet, inpakpiet, schoonmaakpiet, bangepiet, stoerepiet, strooipiet, kunstjespiet, kauwgompiet, smurfpiet, groeppiet, uitbeeldpiet, bierpiet, whiskeypiet, dichtpiet, oefenpiet en alle andere pieten die ik nog vergeten ben.